ขนาดชุดนอน Carter's


ขนาดชุดนอน Carter's ชุดติดกระดุมหน้า (พร้อมบิบส์)
(ขนาดอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 1-2 เซนติเมตรค่ะ)